Quy định các nội dung trên tem nhãn sản phẩm

Tem nhãn sản phẩm không thể in một cách tuỳ tiện, vì pháp luật đã quy định chính thức cho việc ghi tem nhãn sản phẩm để bảo vệ người tiêu dùng và các nhà cung cấp. Bạn đang có ý định in tem nhãn cho mặt hàng sắp ra mắt của doanh nghiệp mình. Vậy bạn đã tìm hiểu qua các nội dung trên tem nhãn sản phẩm chưa? Đừng bỏ qua bài viết này nhé!

Quy định các nội dung trên tem nhãn sản phẩm

Quy định các nội dung trên tem nhãn sản phẩm 

Nhằm để quản lý tốt hơn các sản phẩm hàng hóa được lưu hành trên thị trường; đồng thời bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, chính phủ đã ra các nghị định buộc các đơn vị, tổ chức cá nhân kinh doanh sản phẩm đặc thù phải tuân thủ và làm theo.

1. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 và Khoản 11, Điều 12, Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2006, thì tem nhãn ghi trên hàng hóa là mỹ phẩm nhập khẩu cần phải thể hiện được rõ các nội dung trên tem nhãn sản phẩm  bắt buộc như sau:

– Tên hàng hóa;

– Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

– Xuất xứ hàng hóa;

– Định lượng,

– Ngày sản xuất;

– Hạn sử dụng;

– Thành phần;

– Thông tin cảnh báo vệ sinh, an toàn, sức khỏe;

– Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

2. Nội dung nhãn hàng hóa phải được ghi bằng tiếng Việt 

3. Thành phần của sản phẩm em phải ghi đủ

4. Trong trường hợp, nhãn hàng hóa không thể ghi hết nội dung bắt buộc nêu tại mục (1), thì phải có các nội dung như tên hàng hóa, tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, xuất xứ hàng hóa. Các nội dung còn lại sẽ được ghi trong tài liệu đính kèm với hàng hóa đó.

5. Vị trí của nhãn hàng hóa: Nhãn hàng hóa phải được thể hiện trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa.

Trường hợp không được hoặc không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ nội dung bắt buộc.